Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc: Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách tư pháp

Ngày đăng: 31/12/2015  - Lượt xem: 1215

Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về cải cách tư pháp, năm 2015 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường trách nhiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự, vì vậy đã đạt được những kết quả tích cực.

Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, Viện kiểm sát hai cấp phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 06 ngày 02/8/2013 của liên ngành Trung ương về thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, chỉ ra những tồn tại, hạn chế để khắc phục nhằm thực hiện đầy đủ trách nhiệm của các cơ quan trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; phân công kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết tin báo ngay khi Cơ quan điều tra có quyết định phân công điều tra viên. Toàn ngành kiểm sát việc giải quyết đối với 1.477/1.546 tin, đạt tỷ lệ 95,5%, cao hơn chỉ tiêu Viện kiểm sát tỉnh 0,5%, của Viện kiểm sát nhân dân tối cao 5,5%.

Viện kiểm sát tỉnh chỉ đạo Viện kiểm sát cấp huyện xác minh tại 137/137 xã, phường, thị trấn trong tỉnh về việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm để đánh giá tình hình tội phạm và làm căn cứ kiểm sát trực tiếp đối với Cơ quan điều tra về công tác này; đã mở 22 điểm kiểm sát trực tiếp đối với Cơ quan điều tra hai cấp, trong đó có 15 lần phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban pháp chế Hội đồng nhân dân cùng cấp để kiểm sát. Qua kiểm sát, Viện kiểm sát đã ban hành 26 bản kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục vi phạm, tồn tại trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự có nhiều chuyển biến tích cực. Lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ đã phân công và chỉ đạo kiểm sát viên nghiên cứu hồ sơ vụ án ngày từ khi nhận được hồ sơ khởi tố và đề nghị phê chuẩn; những vụ phức tạp, kiểm sát viên phối hợp với điều tra viên lấy lời khai người bị tình nghi phạm tội bảo đảm chính xác trước khi đề xuất; quá trình kiểm sát điều tra, kiểm sát viên đề ra yêu cầu điều tra kịp thời, chính xác, đồng thời mở sổ nhật ký theo dõi hoạt động kiểm sát điều tra đầy đủ theo quy định; Viện kiểm sát chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án trong việc chọn án điểm, án xét xử lưu động và quyết định áp dụng theo thủ tục rút gọn những vụ án đủ điều kiện. Năm 2015, toàn ngành thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 1.168 vụ/1.908 bị can. Cơ quan điều tra đã giải quyết 1.012 vụ/1.681 bị can, đạt tỷ lệ 86,6%, vượt chỉ tiêu Viện kiểm sát tối cao đề ra 6,6%, Viện kiểm sát tỉnh 1,6%; phê chuẩn 771 lệnh tạm giam, 505 lệnh bắt tạm giam, 115 lệnh bắt khẩn cấp, 1595 quyết định khởi tố bị can và nhiều lệnh, quyết định tố tụng khác của Cơ quan điều tra; Viện kiểm sát không phê chuẩn 01 lệnh bắt bị can để tạm giam, 02 lệnh khám xét; hủy 01 quyết định khởi tố vụ án, 01 quyết định khởi tố bị can, 01 quyết định không khởi tố vụ án không có căn cứ của Cơ quan điều tra; khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam 01 bị can về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, yêu cầu Cơ quan điều tra ra lệnh bắt tạm giam 01 bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy…

Viện kiểm sát thụ lý 864 vụ/1.654 bị can, đã giải quyết 848 vụ/1.621 bị can, đạt tỷ lệ 98%, vượt chỉ tiêu của Viện kiểm sát tỉnh và Viện kiểm sát tối cao đề ra 3%. Trong đó, quyết định truy tố 841 vụ/1.621 bị can đều bảo đảm có căn cứ, đúng pháp luật; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 823 vụ/1.494 bị cáo theo thủ tục sơ thẩm, 80 vụ/132 bị cáo theo thủ tục phúc thẩm; không có trường hợp nào Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội.

Ngoài ra, Viện kiểm sát hai cấp phối hợp với Cơ quan điều tra xây dựng 108 vụ án điểm, đạt tỷ lệ 9,2% số vụ thụ lý kiểm sát điều tra; quyết định áp dụng thủ tục rút gọn 25 vụ đủ điều kiện; phối hợp với Tòa án đưa ra xét xử lưu động 281 vụ tại các địa bàn dân cư phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương và tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng ngừa tội phạm, đạt tỷ lệ 34% số vụ Tòa án đã xét xử, vượt chỉ tiêu đề ra 17%; tổ chức tham dự 149 phiên tòa rút kinh nghiệm/52 kiểm sát viên, đạt 286% chỉ tiêu của Viện kiểm sát tối cao và 143% chỉ tiêu Viện kiểm sát tỉnh đề ra; kháng nghị phúc thẩm 6 vụ và ban hành 21 bản kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm, đạt 175% chỉ tiêu của Viện kiểm sát tối cao đề ra; ban hành 24 bản kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức có biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm ở các lĩnh vực…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: Còn một số tố giác, tin báo tội phạm giải quyết quá thời hạn luật định; một số vụ án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm chậm tiến độ giải quyết án; 4 vụ án về tội cố ý gây thương tích của cấp huyện bị cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại do vi phạm thủ tục tố tụng và giải quyết phần bồi thường dân sự không đúng pháp luật. Nguyên nhân của những hạn chế trên là do trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, một số đơn vị và kiểm sát viên chưa làm hết trách nhiệm tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; chưa phối hợp chặt chẽ với điều tra viên ngay từ đầu, vì vậy không kịp thời phát hiện thiếu sót của điều tra viên để đề ra yêu cầu điều tra; nhiều vụ kiểm sát viên chưa nghiên cứu nắm chắc hồ sơ vụ án, chưa chủ động tham gia hỏi để cùng với Hội đồng xét xử làm rõ các vấn đề cần phải chứng minh trong vụ án…

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, năm 2016 Viện kiểm sát hai cấp cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Ngành về cải cách tư pháp, đặc biệt là Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 6/12/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 10/7/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và nâng cao trách nhiệm trong giải quyết bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự; nâng cao trách nhiệm của kiểm sát viên, lãnh đạo các đơn vị trong việc phê chuẩn áp dụng biện pháp ngăn chặn; kiểm sát chặt chẽ thủ tục khởi tố vụ án hình sự, bảo đảm việc khởi tố và phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, việc áp dụng các biện pháp hạn chế quyền con người, quyền công dân, nhất là biện pháp tạm giam có căn cứ, đúng pháp luật; làm tốt công tác kiểm sát việc thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai, hỏi cung, kiểm sát khám nghiệm hiện trường, tử thi; trước khi đề xuất lãnh đạo Viện phê chuẩn các lệnh, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, kiểm sát viên phải nghiên cứu, đánh giá chứng cứ một cách khách quan, toàn diện và chính xác, những vấn đề chưa rõ hoặc còn có nghi ngờ, kiểm sát viên cần phối hợp với điều tra viên trực tiếp gặp hỏi đối tượng tình nghi phạm tội và người có liên quan để nắm chắc chứng cứ buộc tội, gỡ tội, bảo đảm việc phê chuẩn, không phê chuẩn của Viện kiểm sát đối với các lệnh, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra có căn cứ, đúng pháp luật; kiểm sát viên phải bám sát hồ sơ vụ án, đề ra yêu cầu điều tra chính xác, kịp thời và có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện yêu cầu điều tra; thực hiện việc phúc cung đối với tất cả các vụ án hình sự trước khi Viện kiểm sát quyết định truy tố; kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử nắm chắc hồ sơ vụ án, chuẩn bị đề cương thẩm vấn, tranh luận, dự thảo luận tội, dự kiến những tình huống có thể phát sinh tại phiên tòa và hướng xử lý, chủ động tham gia thẩm vấn cùng với Hội đồng xét xử làm sáng tỏ những vấn đề phải chứng minh trong vụ án; kiểm sát chặt chẽ bản án, quyết định của Tòa án, kịp thời phát hiện những bản án có vi phạm để ban hành kháng nghị, bảo đảm việc xét xử của Tòa án có căn cứ, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.

Tác giả: Trịnh Duy Tám - Nguồn: VKSND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 1215

Tin bài cùng chuyên mụcLiên kết website