Kiến nghị của Viện kiểm sát góp phần thi hành nghiêm chỉnh Luật hôn nhân gia đình năm 2014

Ngày đăng: 03/06/2016  - Lượt xem: 1672

Một trong những điểm mới của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015) so với Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 là quy định trách nhiệm của Tòa án phải gửi bản án, quyết định giải quyết cho các đương sự được ly hôn đến cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn, quy định tại khoản 2 Điều 57.

Tuy nhiên, qua kiểm sát đối với 37 bản án, 185 quyết định do bốn Tòa án nhân dân cấp huyện ban hành trong thời điểm từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/5/2015 (Bình Xuyên, Lập Thạch, Phúc Yên, Yên Lạc), đã xác định có tới 173 bản án, quyết định không ghi nơi nhận là cơ quan đã đăng ký việc kết hôn (tỉ lệ chung là 77,9%); có hai Tòa án cấp huyện chưa gửi 4 bản án, 39 quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự đã có hiệu lực pháp luật đến cơ quan đã đăng ký việc kết hôn (Phúc Yên, Yên Lạc). Với những thiếu sót đó, ngày 17 tháng 7 năm 2015, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kiến nghị số 879/VKS-KSDS, yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị rút kinh nghiệm nghiêm túc, chấn chỉnh để thi hành nghiêm túc quy định của khoản 2 Điều 57 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.

Sau khi ban hành kiến nghị cho đến nay, qua kiểm sát đối với 157 bản án và 600 quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự do các Tòa án nhân dân cấp huyện ban hành trong 6 tháng đầu năm 2016 (từ ngày 01/12/2015 đến 31/5/2016), nhận thấy 100% các bản án, quyết định đã ghi đầy đủ tên cơ quan đã đăng ký việc kết hôn cho các đương sự tại mục “Nơi nhận” ở trang cuối cùng của bản án, quyết định; qua nắm tình hình tại một số UBND cấp xã thấy, Tòa án đã thực hiện việc gửi bản án, quyết định về ly hôn cho UBND cấp xã theo đúng quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Điều đó cho thấy kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã được Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tiếp thu, chỉ đạo Tòa án nhân dân hai cấp thực hiện nghiêm túc. Kiến nghị của Viện kiểm sát đã góp phần tích cực vào việc thi hành các quy định mới của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, tạo điều kiện để các cơ quan nhà nước thực hiện kịp thời, chặt chẽ công tác quản lý hộ tịch./.

Tác giả: Nguyễn Phương Nam - Nguồn: VKSND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 1672

Tin bài cùng chuyên mụcLiên kết website