Tăng cường kiến nghị trong công tác kiểm sát thi hành án treo, cải tạo không giam giữ để nâng cao chất lượng công tác giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn thành phố

Ngày đăng: 03/06/2016  - Lượt xem: 2156

Thực hiện Chương trình công tác đột phá năm 2016 của Vụ 8 – VKSND Tối cao “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm sát việc thi hành án treo, thi hành án phạt cải tạo không giam giữ, quản chế và cấm cư trú” và hướng dẫn công tác năm 2016 của VKSND tỉnh Vĩnh Phúc. Ngay từ đầu năm, lãnh đạo VKSND thành phố Vĩnh Yên đã có sự chỉ đạo và đưa ra các giải pháp, chỉ tiêu để thực hiện; tăng cường kiểm sát thường xuyên tại các xã, phường có người bị kết án thi hành án treo và cải tạo không giam giữ để kịp thời phát hiện các vi phạm, tổng hợp kiến nghị yêu cầu khắc phục, chấn chỉnh kịp thời đảm bảo công tác thi hành án treo và cải tạo không giam giữ tại các xã, phường trên địa bàn ngày càng tốt hơn.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý, giám sát người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế ở 9/9 UBND xã, phường. Qua công tác kiểm sát trực tiếp thấy: UBND  các xã, phường đã mở sổ sách theo dõi người bị kết án được hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ, ghi chép cơ bản đầy đủ, đúng cột mục; Lưu trữ đầy đủ các hồ sơ thi hành án treo, cải tạo không giam giữ đang chấp hành án. Hồ sơ được thiết lập cơ bản đầy đủ các tài liệu theo quy định của Luật thi hành án hình sự như danh bản, quyết định thi hành án, bản án, bản cam kết, biên bản bàn giao hồ sơ, quyết định phân công người giám sát giáo dục, bản tự nhận xét của người chấp hành án có ý kiến nhận xét của người được phân công giám sát, giáo dục và của Trưởng công an phường, bản nhận xét về việc chấp hành án của người được phân công giám sát giáo dục. Khi tiếp nhận hồ sơ người chấp hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ UBND xã, phường ra quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người chấp hành án; Trước khi hết thời gian thử thách, UBND phường tiến hành bàn giao hồ sơ cho Cơ quan thi hành án Công an thành phố Vĩnh Yên xem xét và cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách, chấp hành xong án phạt theo quy định tại các Điều 62, 63, 64, 68, 74 và 80 Luật thi hành án hình sự.

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên UBND xã, phường còn có nhiều tồn tại, vi phạm như: Một số quyết định phân công người trực tiếp giám sát giáo dục không đúng mẫu quy định của Bộ Công an, vẫn căn cứ vào Nghị định số 61/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 của Chính phủ (đã hết hiệu lực từ 01/7/2011); một số trường hợp UBND phường tiếp nhận hồ sơ nhưng chậm ra quyết định phân công người trực tiếp giám sát giáo dục; một số người chấp hành án treo vi phạm nghĩa vụ nhưng UBND phường không tổ chức kiểm điểm, giáo dục; một số người chấp hành thời gian thử thách của án treo không còn cư trú trên địa bàn nhưng không tiến hành xác minh và thông báo cho Cơ quan thi hành án hình sự biết để giải quyết theo quy định; một số hồ sơ thiếu bản nhận xét của người được phân công giám sát giáo dục về việc chấp hành án treo; Chậm chuyển hồ sơ chấp hành xong thời gian thử thách của án treo, án phạt cải tạo không giam giữ cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố để xem xét cấp giấy chứng nhận; một số trường hợp đủ điều kiện được lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo nhưng UBND xã, phường chưa thực hiện …

VKSND thành phố Vĩnh Yên đã ban hành 09 bản kết luận, trong đó có 08 kiến nghị yêu cầu Ủy ban nhân dân xã, phường khắc phục, sửa chữa vi phạm đồng thời ban hành một kiến nghị tổng hợp với Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên yêu cầu chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện đúng nhiệm vụ của UBND xã, phường trong việc giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ, quản chế theo đúng quy định của pháp luật; Lập hồ sơ theo dõi người được hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ đầy đủ, chuyển giao hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt cho người bị kết án kịp thời; định kỳ rà soát, lập hồ sơ đề nghị Cơ quan thi hành án Công an thành phố xem xét rút ngắn thời gian thử thách cho người được hưởng án treo, thi hành án phạt cải tạo không giam giữ khi họ có đủ điều kiện theo quy định của Luật thi hành án hình sự năm 2010.

Tác giả: Cao Thị Thanh Huyền - Nguồn: VKSND thành phố Vĩnh Yên - Số lần được xem: 2156

Tin bài cùng chuyên mụcLiên kết website