Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thanh tra toàn diện tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Dương

Ngày đăng: 06/07/2016  - Lượt xem: 1991

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thanh tra năm 2016, Quyết định số 200/QĐ-VKS-TTr ngày 16/5/2016 của Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 5/7/2016 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành thanh tra toàn diện tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Dương. Đoàn thanh tra gồm 6 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc làm Trưởng đoàn. Nội dung thanh tra tập trung việc thực hiện Chỉ thị công tác năm của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác của VKSND tỉnh Vĩnh Phúc trên các lĩnh vực công tác, trọng tâm là thanh tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đăng ký với VKSND tối cao và VKSND tỉnh; thanh tra làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo, kiểm sát viên để xảy ra thiếu sót, vi phạm trong tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Thời điểm thanh tra từ 01/12/2014 đến 31/5/2016.

Sau khi công bố Quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra tiến hành nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra sổ sách, tài liệu trên tất cả các lĩnh vực công tác, làm việc với các bộ phận nghiệp vụ, cán bộ, kiểm sát viên có liên quan. Trên cơ sở kết quả thanh tra, đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng VKSND tỉnh, Trưởng Đoàn thanh tra kết luận: Trong thời điểm thanh tra, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Dương đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch công tác năm của VKSND tỉnh. Lãnh đạo đơn vị chú trọng nghiên cứu, đã có giải pháp đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành nhằm hạn chế tồn tại, thiếu sót của những năm trước; đã lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, công tác đột phá và tổ chức triển khai thực hiện; thời điểm thanh tra, đơn vị không có án oan, sai. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hình sự, giam giữ, cải tạo, giải quyết khiếu nại tố cáo cơ bản làm tốt.

 Tuy nhiên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Dương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như một số chỉ tiêu trong lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính chưa đạt; hồ sơ một số vụ án hình sự, dân sự vẫn còn những thiếu sót nhỏ; một vài yêu cầu điều tra, đề cương xét hỏi trong vụ án hình sự và bài phát biểu của KSV trong phiên tòa dân sự, hành chính chưa bảo đảm.

Đồng chí Trưởng đoàn thanh tra yêu cầu VKSND huyện Tam Dương tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra sâu sát đối với công việc của cán bộ, kiểm sát viên; Tích cực tổ chức cho cán bộ đơn vị tự học tập nâng cao trình độ, nắm chắc các quy định của các đạo luật mới được sửa đổi để áp dụng vào công việc chuyên môn bảo đảm chất lượng; Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đăng ký đầu năm, có biện pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch công tác năm; tăng cường công tác kháng nghị, kiến nghị. Đối với những thiếu sót, tồn tại, vi phạm trong tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tập thể đơn vị cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của lãnh đạo, kiểm sát viên trong từng vụ, việc.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Lưu Văn Hà, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Dương đã tiếp thu Kết luận của Đoàn thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và hứa sẽ cùng tập thể đơn vị nỗ lực phấn đấu khắc phục các sai sót để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới.

Tác giả: Kiều Thị Mai - Nguồn: Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 1991

Tin bài cùng chuyên mụcLiên kết website