VKSND huyện Yên Lạc kiến nghị Tòa án khắc phục vi phạm trong việc áp dụng pháp luật giải quyết các vụ án dân sự có phát sinh nghĩa vụ trả tiền

Ngày đăng: 04/10/2017  - Lượt xem: 2747

Đối với các vụ án tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình có phát sinh nghĩa vụ trả tiền, theo quy định tại Khoản 1 Điều 357 Bộ luật dân sự, trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận  của các bên nhưng không được vượt quá  mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự; nếu không thỏa thuận được thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự.

Do đó, khi giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình có phát sinh nghĩa vụ trả tiền, Tòa án cần áp dụng Điều 357 Bộ luật dân sự. Nhưng qua công tác kiểm sát thấy có một số vụ án Tòa án chỉ áp dụng Điều 468 Bộ luật dân sự để giải quyết là không chính xác. Cụ thể, trong tháng 8 và tháng 9 năm 2017, Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc đã giải quyết 6 số vụ án tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình có phát sinh nghĩa vụ trả tiền, trong đó chỉ có 2 vụ Tòa án áp dụng Khoản 2 Điều 357 Bộ luật dân sự; 4 vụ còn lại Tòa án không áp dụng Điều 357 mà áp dụng Khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự để giải quyết là không chính xác và chưa bảo đảm tính thống nhất trong việc áp dụng pháp luật.

Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lạc đã ban hành kiến nghị yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục vi phạm trong việc áp dụng pháp luật.

Tác giả: Đỗ Thịnh Thùy - Nguồn: Viện KSND huyện Yên Lạc - Số lần được xem: 2747

Tin bài cùng chuyên mụcLiên kết website