Công tác phát triển đảng tại Đảng bộ VKSND tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 26/11/2018  - Lượt xem: 958

Phát triển đảng là nhiệm vụ quan trọng của Đảng nhằm không ngừng bổ sung những người ưu tú, trẻ trung, giàu nhiệt huyết trong phong trào quần chúng, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng nhằm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, bảo đảm tính kế thừa và phát triển liên tục của Đảng. Qua các kỳ Đại hội, Đảng ta luôn chú trọng đến công tác phát triển đảng. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã nhấn mạnh: “Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng”. Để làm được điều đó thì cần phải “xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu”, “tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác quản lý, phát triển, sàng lọc đảng viên, bảo đảm chất lượng”.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, trong những năm qua, Đảng ủy VKSND tỉnh Vĩnh Phúc và các chi bộ trực thuộc luôn đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Đảng, nhằm củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng vững mạnh.

Đảng ủy VKSND tỉnh và các chi bộ không ngừng tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Các hoạt động trên đã giúp cho đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ ổn định về tư tưởng, phát huy truyền thống đoàn kết giúp nhau trong công việc, có ý thức rèn luyện bản thân để được đứng trong hàng ngũ của đảng.

Cùng với đó, Đảng ủy VKSND tỉnh đã chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể như Chi đoàn thanh niên, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh cơ quan chú trọng công tác tạo nguồn kết nạp đảng với nhiều hình thức như thường xuyên phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng đến với cán bộ, đoàn viên của tổ chức mình; phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào đảng; nhiều chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về công phát phát triển đảng nhằm giúp cho đảng viên, quần chúng trong chi bộ nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác phát triển đảng, từ đó nâng cao trách nhiệm của chi bộ, đảng viên trong việc giáo dục, bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng; đồng thời tạo mục tiêu, động lực cho quần chúng trong chi bộ phấn đấu vào đảng.

Tại các cuộc họp chi bộ thường kỳ hàng tháng, các chi bộ đều dành nhiều thời gian kiểm điểm, đánh giá về công tác phát triển đảng, nghe đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ báo cáo kết quả quá trình phấn đấu, rèn luyện của quần chúng. Từ đó chi bộ xem xét, nếu thấy có khả năng phát triển đảng thì thông qua nghị quyết về việc đưa quần chúng vào dự nguồn phát triển đảng theo quy định và hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

Tuy nhiên, Đảng ủy VKSND tỉnh cũng yêu cầu các chi bộ phải đặc biệt chú trọng đến chất lượng đảng viên, từ khâu tạo nguồn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kết nạp đảng. Yêu cầu các chi bộ quan tâm đến việc bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo điều kiện để cán bộ, công chức phấn đấu; kịp thời thực hiện quy trình, thủ tục đề nghị Đảng ủy xem xét kết nạp vào đảng đối với những quần chúng ưu tú, đủ điều kiện và có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Với những nỗ lực đó, công tác phát triển đảng của Đảng bộ VKSND tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Từ năm 2015 đến nay, đã có 12 quần chúng ưu tú được kết nạp vào đảng (Năm 2015, Đảng bộ VKSND tỉnh kết nạp được 02 đảng viên; năm 2016, kết nạp được  02 đảng viên; năm 2017 kết nạp được 03 đảng viên và năm 2018, kết nạp được 5 đảng viên). Số đảng viên mới được kết nạp phân bố đều ở tất cả 6/6 chi bộ trực thuộc cho thấy nhận thức và sự quan tâm của các chi bộ đối với công tác phát triển đảng viên.

Hiện nay, Đảng bộ VKSND tỉnh có 50/60 cán bộ, công chức là đảng viên (chiếm 83,3%). Một số chi bộ có 100% cán bộ, công chức là đảng viên hoặc có tỷ lệ cán bộ là đảng viên cao như Chi bộ Phòng Tổ chức, Thống kê, Khiếu tố 9/9 đảng viên; Chi bộ Phòng 1 có 5/6 đảng viên; Chi bộ Phòng 3 – Thanh tra có 6/7 đảng viên.

Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng đã cử 10 đảng viên học lớp đảng viên mới và cử 8 quần chúng tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức nhằm tạo nguồn kết nạp đảng.

Như vậy, với nhận thức đúng đắn và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, hàng năm các chi bộ đã kịp thời giới thiệu, đề nghị Đảng ủy xem xét kết nạp đảng viên mới, bảo đảm về số lượng và chất lượng theo quy định của Đảng. Qua theo dõi thấy, các đồng chí được kết nạp vào đảng đều phát huy được vai trò tiền phong gương mẫu, hăng hái, nhiệt tình và trách nhiệm cao với công việc, hằng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

 

 

 

Tác giả: Trịnh Duy Tám - Nguồn: Phòng 10, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 958

Tin bài cùng chuyên mụcLiên kết website