Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên quan tâm làm tốt công tác phát triển Đảng viên mới

Ngày đăng: 13/10/2015  - Lượt xem: 1034

Với đặc thù là một chi bộ trực thuộc Thành ủy Vĩnh Yên có nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn thành phố. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã lãnh đạo tổ chức, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, trong đó xác định công tác phát triển đảng viên và bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

         (Chi bộ VKSND thành phố Vĩnh Yên tổ chức lễ kết kết nạp Đảng viên mới)

Thành phố Vĩnh Yên là địa bàn trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc, là nơi tập trung đông dân cư, tình hình vi phạm và tội phạm xảy ra phức tạp, diễn biến khó lường, số lượng án khởi tố điều tra, truy tố, xét xử hàng năm đều tăng, trong khi biên chế của đơn vị chủ yếu là cán bộ trẻ, nhiều đồng chí chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và chưa có chức danh pháp lý… Nhưng Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, không ngừng đổi mới trong công tác, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nhất là đối với những vụ án phức tạp được dư luận quan tâm, góp phần bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Để làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, Chi bộ thường xuyên chăm lo, quan tâm đến công tác phát triển Đảng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Trong những năm gần đây, Viện kiểm sát nhân thành phố Vĩnh Yên có nhiều biến động do công tác luôn chuyển, điều động cán bộ; biên chế của đơn vị hiện nay đa phần là cán bộ trẻ, nhiều đồng chí mới được tuyển dụng vào ngành chưa trải qua quá trình hoạt động thực tiễn, chưa được rèn luyện bản lĩnh chính trị. Trước tình hình đó, Chi bộ đã ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển Đảng và tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện tốt ở nhiều khâu, nhiều bước theo một quy trình chặt chẽ, nghiêm túc nhằm nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho quần chúng trong đơn vị như tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng... Trong đó, khâu đánh giá, phát hiện, bồi dưỡng để tạo nguồn kết nạp đảng viên có ý nghĩa quan trọng được Chi bộ quan tâm, chủ động phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ những quần chúng ưu tú để kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Thực hiện nghị quyết và kế hoạch phát triển Đảng của Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã cử 7 quần chúng đi học các lớp tìm hiểu về Đảng và lớp đảng viên mới kết nạp do Thành ủy tổ chức. Chi bộ đã kết nạp Đảng cho 5 đồng chí, đề nghị Thành ủy công nhận Đảng viên chính thức cho 2 đồng chí. Qua theo dõi, các đồng chí đảng viên mới đều phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chịu khó nghiên cứu trau dồi kiến thức chuyên môn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác phát triển Đảng: “…Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Đảng mạnh không phải chỉ do số lượng đảng viên quyết định; số lượng đảng viên chỉ trở thành sức mạnh một khi nó đạt những yêu cầu về chất lượng,… phải có cái chất của người đảng viên”. Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên luôn quán triệt, yêu cầu các đồng chí đảng viên mới không được thỏa mãn với thành tích bước đầu đạt được mà phải tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, của người cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phát huy cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, nhất trí để xây dựng Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên trong sạch, vững mạnh.

Tác giả: Nguyễn Hải Nam - Nguồn: Viện KSND thành phố Vĩnh Yên - Số lần được xem: 1034