Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vĩnh Yên tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án tại Cơ quan thi hành án – Công an thành phố Vĩnh Yên

Ngày đăng: 04/11/2015  - Lượt xem: 952

Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã phối cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vĩnh Yên kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án – Công an thành phố Vĩnh Yên. Đây là hoạt động nằm trong khuân khổ quy chế phối hợp công tác giữa 2 cơ quan nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp và tăng cường hoạt động giám sát của Mặt trận tổ quốc đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp. Đoàn công tác liên ngành đã làm việc với lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi hành án hình sự - Công an thành phố Vĩnh Yên, trực tiếp nghiêm cứu, kiểm tra hồ sơ sổ sách về thi hành án hình sự. Qua kiểm tra đã xác định một số tồn tại trong công tác thi hành án hình sự như: Cơ quan thi hành án chậm áp giải, chậm đôn đốc người bị kết án phạt tù nhưng còn đang ở ngoài xã hội tự nguyện thi hành án; chậm cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách cho người đã chấp hành xong thời gian thử thách của án treo… Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã ban hành kết luận yêu cầu Cơ quan thi hành án - Công an thành phố Vĩnh Yên khắc phục những vi phạm, tồn tại nêu trên nhằm đưa công tác thi hành án hình sự trên địa bàn thành phố đi vào nề nếp, bảo đảm tính nghiêm minh của bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Tác giả: Xuân Hưng - Nguồn: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên - Số lần được xem: 952