Chi bộ Viện KSND thành phố Vĩnh Yên tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Ngày đăng: 12/03/2018  - Lượt xem: 1071

Ngày 8/3/2018, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Hải Nam – Kiểm sát viên sơ cấp của đơn vị. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND thành phố cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Tại Lễ kết nạp, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Bí thư Chi bộ VKSND thành phố đã công bố và trao Quyết định về việc kết nạp quần chúng Nguyễn Hải Nam vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi nhận quyết định kết nạp đảng, đồng chí Nguyễn Hải Nam đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh.

Thay mặt Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Bí thư Chi bộ quán triệt yêu cầu đồng chí Nguyễn Hải Nam thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đảng viên, phân công đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đảng viên mới trong thời gian dự bị. Đồng thời đồng chí Bí thư Chi bộ cũng bày tỏ mong muốn đồng chí Nguyễn Hải Nam tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của chi bộ.

 

Tác giả: Nguyễn Huy Hoàn - Nguồn: Viện KSND thành phố Vĩnh Yên - Số lần được xem: 1071

Tin bài cùng chuyên mục