VKSND thị xã Phúc Yên phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc tổ chức kiểm sát TT việc tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phúc Yên

Ngày đăng: 27/05/2016  - Lượt xem: 929

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, ngày 12/5/2016 VKSND thị xã Phúc Yên phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc thị xã Phúc Yên trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phúc Yên. Qua kiểm sát xác định trong thời điểm từ ngày 01/10/2015 đến 30/4/2016, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phúc Yên đã tiếp nhận 105 tin báo, đã chuyển giải quyết theo thẩm quyền 04 tin, còn 101 tin. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phúc Yên đã giải quyết 85 tin, trong đó: ra quyết định khởi tố vụ án 62 tin, ra quyết định không khởi tố là 23 tin đạt 88%. Đã mở sổ tiếp nhận, theo dõi giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố theo đúng quy định. Việc ghi chép các tin báo, tố giác tội phạm sạch sẽ, đầy đủ nội dung, tính chất của tin báo, tố giác tội phạm về tội phạm. Việc giải quyết tin báo đúng quy định của pháp luật.

          Tuy nhiên, qua công tác kiểm sát phát hiện một số vi phạm, thiếu sót như: thụ lý chậm 01 tin, chưa thụ lý 02 tin báo, tố giác tội phạm do cá nhân, cơ quan tổ chức chuyển đến theo quy định tại khoản 1 Điều 103 BLTTHS, chậm ra quyết định giải quyết 03 tin báo tố giác tội phạm theo quy định tại khoản 2 điều 103 BLTTHS.

Kết thúc đợt kiểm sát trực tiếp VKSND thị xã Phúc Yên đã ban hành Kết luận số 250/KL – VKS ngày 18/5/2016 yêu cầu Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an thị xã Phúc Yên kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm nêu trên và tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện để việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn thị xã Phúc Yên đạt hiệu quả hơn.

Tác giả: Hà Thị Vân Anh - Nguồn: VKSND thị xã Phúc Yên - Số lần được xem: 929