Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phúc Yên kiến nghị Chi cục THADS khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án dân sự

Ngày đăng: 04/11/2016  - Lượt xem: 1342

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2016, trong tháng 10/2016, VKSND thị xã Phúc Yên đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục THADS thị xã Phúc Yên lần 2/2016. Qua kiểm sát phát hiện Chi cục THADS thị xã chậm ra quyết định cưỡng chế thi hành án đối với 03 việc có điều kiện thi hành, vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014).

Kết thúc đợt kiểm sát trực tiếp, VKSND thị xã Phúc Yên đã ban hành Kết luận số 537/KN-VKS ngày 31/10/2016, trong kết luận có nội dung kiến nghị yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã Phúc Yên chấn chỉnh, khắc phục vi phạm nêu trên.

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Dung - Nguồn: Viện KSND thị xã Phúc Yên - Số lần được xem: 1342