Thứ tự hỏi tại phiên tòa sơ thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Ngày đăng: 27/02/2017  - Lượt xem: 681

Bộ luật tố tụng dân sự  năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, đến nay đã đi vào thực tiễn được gần 8 tháng nhưng trong quá trình xét xử Tòa án cấp sơ thẩm ở nhiều đơn vị vẫn còn áp dụng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự cũ.
         Theo quy định tại Điều 249 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thứ tự và nguyên tắc hỏi tại phiên tòa được thực hiện như sau:

1. Nguyên đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn hỏi trước, tiếp đến bị đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn, sau đó là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

2. Những người tham gia tố tụng khác;

3. Chủ tọa phiên tòa, Hội thẩm nhân dân;

4. Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.

Quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 có sự thay đổi so với Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011.

Theo  quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011 thì sau khi nghe xong lời trình bày của đương sự, việc hỏi từng người về từng vấn đề được thực hiện theo thứ tự chủ toạ phiên toà hỏi trước rồi đến Hội thẩm nhân dân, sau đó đến người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, đương sự và những người tham gia tố tụng khác; trường hợp có Kiểm sát viên tham gia phiên toà thì Kiểm sát viên hỏi sau đương sự. Đây là quy định mới Kiểm sát viên cần lưu ý trong quá trình kiểm sát tại phiên tòa, bảo đảm thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 về thứ tự hỏi tại phiên tòa.

Tác giả: Nguyễn Thị Phượng - Nguồn: Viện KSND thị xã Phúc Yên - Số lần được xem: 681