VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Ngày đăng: 23/08/2016  - Lượt xem: 8752

Trụ sở 
Địa chỉ: Số 6, Đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3728722 - Fax: 0211.3862381
Email: vksnd@vinhphuc.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN:

Viện trưởng: Đồng chí Lê Tất Hiếu


Điện thoại: 0211.3862638

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo chung; trực tiếp chỉ đạo công tác công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7), công tác tổ chức cán bộ (Phòng 15) và công tác thanh tra thuộc Thanh tra- Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Phó Viện trưởng: Đồng chí Ngô Khương Tuyến

Trực tiếp chỉ đạo công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy, kinh tế và tham nhũng, chức vụ (Phòng 1), công tác kiểm sát thi hành án dân sự thuộc Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án (Phòng 8); công tác thống kê tội phạm và CNTT thuộc Văn phòng tổng hợp; công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc.

          Phụ trách Viện kiểm sát các huyện, thành phố: Vĩnh Yên, Sông Lô, Tam Đảo.

 Phó Viện trưởng: Đồng chí Bùi Mạnh Cường 

Trực tiếp chỉ đạo công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 2); công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 10); công tác khiếu tố thuộc Thanh tra- Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

          Phụ trách Viện kiểm sát các huyện, thành phố: Phúc Yên, Lập Thạch, Bình Xuyên.

Phó Viện trưởng: Đồng chí Đặng Thanh Nhàn

Trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự thuộc Phòng kiểm sát việc tam giữ, tạm giam và thi hành án (Phòng 8); công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự (Phòng 9); công tác văn phòng tổng hợp

          Phụ trách Viện kiểm sát các huyện: Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Dương.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN:

1.Chức năng:

- Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và Pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

- Trong phạm vi chức năng của mình Viện KSND  có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế XHCN, bảo vệ chế độ XHCN và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo Pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

- Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra các vụ án hình sự của các cơ quan điều tra và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

- Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử các vụ án hình sự.

- Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

- Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành bản án, quyết định của toà án nhân dân.

- Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù.

Ngoài ra Viện KSND có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của các  cơ quan tư pháp theo quy định của pháp luật, thực hiện việc thống kê tội phạm, tiếp nhận các tin báo, tố giác về tội phạm do các cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân và cá nhân chuyển đến. 

Tác giả: VKS - Nguồn: Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 8752