Chi bộ Phòng Tổ chức – Thống kê - Khiếu tố tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Ngày đăng: 16/06/2017  - Lượt xem: 994

Thực hiện Quyết định số 78- QĐ/ĐUK ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc kết nạp đảng viên, ngày 15/6/2017, Chi bộ Phòng Tổ chức - Thống kê - Khiếu tố đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Lê Hữu Hải. Đến dự, chỉ đạo Lễ kết nạp đảng viên có đồng chí Nguyễn Văn Hổ, Phó Bí thư thường trực Đảng bộ Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc.

Lễ kết nạp được chi bộ tổ chức ngắn gọn nhưng trang trọng, ý nghĩa và được thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng. Sau phần công bố, trao quyết định và tuyên thệ của đảng viên mới, đồng chí Nguyễn Văn Hổ, Phó Bí thư thường trực Đảng bộ Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu, chúc mừng đồng chí Lê Hữu Hải được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng; đề nghị đồng chí đảng viên mới cần tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trong thời gian dự bị, đề nghị Chi bộ Phòng Tổ chức - Thống kê - Khiếu tố và đảng viên được phân công theo dõi tiếp tục giúp đỡ, giáo dục, rèn luyện về mọi mặt để đồng chí Hải được chuyển đảng chính thức.

Tác giả: Nguyễn Vĩnh Sơn - Nguồn: Phòng TKTP và CNTT, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 994