Chi bộ phòng Tổ chức cán bộ - Khiếu tố - Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Ngày đăng: 27/09/2017  - Lượt xem: 673

Sáng ngày 27 tháng 9 năm 2017, Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ - Khiếu tố - Thống kê tội phạm và CNTT tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Hổ - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện KSND tỉnh dự, chỉ đạo đại hội.

Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo tình hình đảng viên, Nội quy làm việc của Đại hội; thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2017- 2020.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hổ - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện KSND tỉnh khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ - Khiếu tố - Thống kê tội phạm và CNTT đã lãnh đạo ba phòng nghiệp vụ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng. Tổng kết công tác năm, các phòng đều đạt lao động tiến tiến, trong đó có 01 tập thể được Viện trưởng VKSND tối cao tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối, 01 tập thể được công nhận tập thể lao động xuất sắc; chi bộ được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 01 năm đạt trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, chi bộ cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt; bám sát vào nhiệm vụ chính trị của ngành để lãnh đạo ba phòng nghiệp vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm, góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ và cơ quan VKSND tỉnh.

Đại hội đã thông qua Đề án nhân sự, bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020; thông qua nghị quyết và chương trình hành động của chi bộ trong nhiệm kỳ mới. Với 100% số phiếu đồng ý đồng chí Đỗ Thị Giang, Trưởng phòng Thống kê tội phạm và CNTT được bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Tác giả: Nguyễn Vĩnh Sơn - Nguồn: Phòng TKTP và CNTT, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 673