Xây dựng phong cách, tác phong người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 18/05/2018  - Lượt xem: 551

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 16 ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Đảng ủy Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Ngày 18/5/2018, Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ - Khiếu tố - Thống kê tội phạm và CNTT thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Xây dựng phong cách, tác phong người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Văn Hổ, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc và 9 cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đã nghe đồng chí Đỗ Thị Giang, Bí thư Chi bộ trình bày nội dung chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với trọng tâm về tư tưởng, phong cách, tác phong và đạo đức của Hồ Chí Minh; vận dụng tư tưởng, tác phong, đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phần thảo luận chuyên đề có 9 đại biểu tham gia ý kiến, tập trung phân tích làm rõ thực trạng việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách, tác phong của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại và giải pháp khắc phục.

Phát biểu chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Văn Hổ, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy yêu cầu đảng viên, quần chúng trong chi bộ vận dụng, liên hệ với thực tiễn hoạt động của bản thân xem có hạn chế, tồn tại gì không, trên cơ sở đó tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy và của các đồng chí đảng viên, quần chúng trong Chi bộ, đồng chí Đỗ Thị Giang, Bí thư Chi bộ kết luận, yêu cầu đồng chí đảng viên được phân công chuẩn bị chuyên đề bổ sung hoàn thiện chuyên đề; đồng thời yêu cầu cán bộ, đảng viên trong chi bộ nghiên cứu, học tập, vận dụng vào thực tiễn công tác cũng như trong sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ trong thời gian tới.

Tác giả: Nguyễn Vĩnh Sơn - Nguồn: Phòng TKTP và CNTT, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 551