Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Khiếu tố, Thống kê tội phạm tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Ngày đăng: 25/09/2018  - Lượt xem: 618

Ngày 21 tháng 9 năm 2018, Chi bộ phòng Tổ chức cán bộ - Khiếu tố - Thống kê tội phạm tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho hai quần chúng Nguyễn Thị Tuyết và Cao Hồng Linh hiện đang công tác tại phòng Khiếu tố. Dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Hổ, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại buổi lễ kết nạp, đồng chí Đỗ Thị Giang, Bí thư Chi bộ đã công bố, trao quyết định kết nạp quần chúng Nguyễn Thị Tuyết và quần chúng Cao Hồng Linh vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết và đồng chí Cao Hồng Linh đã lần lượt tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh.

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Đỗ Thị Giang, Bí thư Chi bộ đã chỉ rõ những nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên được quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Điều lệ Đảng; đồng thời phân công đang viên chính thức theo dõi, giúp đỡ hai đồng chí đảng viên trong thời gian dự bị.

Phát biểu tại buổi lễ kết nạp, đồng chí Nguyễn Văn Hổ, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Tuyết và đồng chí Cao Hồng Linh vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, chi bộ và sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện của hai đồng chí. Đồng thời yêu cầu các đồng chí đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và trình độ chuyên môn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của chi bộ; yêu cầu chi bộ tiếp tục theo dõi, giúp đỡ các đồng chí đảng viên mới trong thời gian dự bị để các đồng chí đủ điều kiện đề nghị Đảng ủy VKSND tỉnh và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh công nhận là đảng viên chính thức.

Trước đó, ngày 18 và cùng ngày 21/9/2018, Chi bộ Văn phòng tổng hợp và Chi bộ Phòng 9, Phòng 10, Phòng 11 cũng đã lọng trọng tổ chức lễ kết nạp đảng cho hai quần chúng ưu tú là đồng chí Nguyễn Văn Thắng, hiện đang công tác tại Văn phòng tổng hợp và đồng chí Trần Hồng Khánh, hiện đang công tác tại Phòng 10 – VKSND tỉnh.

Tác giả: Nguyễn Vĩnh Sơn - Nguồn: Phòng TKTP và CNTT, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 618

Tin bài cùng chuyên mục