Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng: 28/06/2018  - Lượt xem: 1255

Sáng ngày 27/6/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2018 nhằm kiểm điểm đánh giá toàn diện kết quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, đề ra giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Lê Tất Hiếu – Tỉnh ủy viên, Phó Viện trưởng phụ trách Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì, chỉ đạo hội nghị; tham dự hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh có đồng chí Ngô Khương Tuyến – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên trung cấp Viện KSND tỉnh và các đồng chí là Viện trưởng Viện KSND các huyện, thành phố. Tại điểm cầu Viện KSND các huyện, thành phố có các đồng chí lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên làm công tác nghiệp vụ.

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm của ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc do đồng chí Trần Anh Tuấn – Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trình bày cho thấy: Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn cơ bản được giữ vững, ổn định nhưng tình hình vi phạm, tội phạm trên địa bàn tỉnh tiếp tục có diễn biến phức tạp cả về tính chất, mức độ và hành vi phạm tội, các vụ án mới khởi tố tăng hơn so với cùng kỳ năm 2017, song Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã bám sát Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác kiểm sát năm 2018 và sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân tỉnh lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm của ngành kiểm sát Vĩnh Phúc trong năm 2018 là “Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; nâng cao chất lượng công tác phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, tập trung chỉ đạo tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiều biện pháp công tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, hoàn thành cơ bản nhiệm đã đề ra, do đó, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp không có án khởi tố, điều tra, truy tố xét xử oan, sai; việc phê chuẩn, không phê chuẩn và hủy các lệnh, quyết định của Cơ quan điều tra đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật; không có án trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng do lỗi chủ quan của VKS. Các kháng nghị, kiến nghị đã ban hành được chấp nhận với tỷ lệ cao.

 Viện kiểm sát hai cấp thực hành quyền công tố, kiểm sát việc thụ lý, giải quyết 1.078 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 688 vụ/1.055 bị can; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 475 vụ/837 bị cáo theo thủ tục sơ thẩm, 71 vụ/112 bị cáo theo thủ tục phúc thẩm; phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án xây dựng 57 vụ án trọng điểm điểm, quyết định áp dụng thủ tục rút gọn 08 vụ, tổ chức cho cán bộ, kiểm sát viên tham dự 147 phiên tòa rút kinh nghiệm, trong đó có có 01 phiên tòa được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến Viện kiểm sát hai cấp.

Viện kiểm sát hai cấp đã mở 144 lượt kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan điều tra cùng cấp, Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án dân sự, Ủy ban nhân dân cấp xã … Qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát hai cấp đã kịp thời phát hiện những thiếu sót, tồn tại của các cơ quan tư pháp, đã ban hành 10 kháng nghị hình sự, 16 kháng nghị hành chính, dân sự đối với các bản án hình sự, dân sự, hành chính của Toà án có vi phạm. Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp đảm bảo đúng tiến độ, qua đó kịp thời phát hiện vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, đã ban hành 107 kiến nghị trên các lĩnh vực công tác, đều có căn cứ và được tiếp thu, chấp nhận, sửa chữa.  

Với kết quả công tác của Viện kiểm sát hai cấp đã góp phần kiềm chế tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại hội nghị các ý kiến phát biểu của lãnh đạo Viện, đại diện các phòng trực thuộc VKSND tỉnh, VKSND cấp huyện đều nhất trí với đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018 và tập trung đi sâu phân tích, đánh giá nguyên nhân những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018.  

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Tất Hiếu – Tỉnh ủy viên, Phó Viện trưởng Phụ trách Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả công tác đã đạt được và nhấn mạnh, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành kế hoạch công tác năm 2018, Viện kiểm sát hai cấp cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội, của Ngành và của VKSND tỉnh đề ra. Chủ động đề ra nhiều biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm  năm 2018 của ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc: “Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; nâng cao chất lượng công tác phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can” nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; kịp thời phát hiện vi phạm để ban hành kháng nghị, kiến nghị, bảo đảm sự tuân thủ pháp luật trong hoạt động tư pháp;

2. Lãnh đạo các đơn vị căn cứ vào tình hình biên chế hiện có cũng như năng lực, sở trường của từng đồng chí chuyên viên, kiểm sát viên để bố trí công việc phù hợp, đẩy mạnh công tác đào tạo tại chỗ. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, bản lĩnh, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong thực thi công vụ; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả các mặt công tác được giao phụ trách. Lãnh đạo các đơn vị cần quản lý chặt chẽ cán bộ, người lao động của đơn vị mình trong khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quy định, quy chế của ngành. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, trật tự kỷ cương, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về bảo vệ bí mật công tác, bí mật hồ sơ, tài liệu.

3. Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong lãnh chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm (tích cực ban hành các kiến nghị phòng ngừa tội phạm…), phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, nhất là các cơ quan tư pháp, đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, nhiệm vụ chính trị địa phương năm 2018.

Tác giả: Thu Hiền - Nguồn: Văn phòng tổng hợp, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 1255