KẾT LUẬN TRỰC TIẾP KIỂM SÁT TRẠI GIAM VĨNH QUANG ĐỢT II NĂM 2020

Ngày đăng: 25/11/2020  - Lượt xem: 88

Sau gần 01 tháng trực tiếp kiểm sát,đồng chí Đặng Thanh Nhàn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì hội nghị công bố kết luận kiểm sát đối với Trại giam Vĩnh Quang.

Theo kết luận của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, bên cạnh những kết quả tích cực, Trại giam Vĩnh Quang còn một số vi phạm, tồn tại như: Trong thời điểm kiểm sát, có 44 lượt phạm nhân vi phạm nội quy trại giam phải xử lý kỷ luật, gồm các hành vi. So với thời điểm kiểm sát đầu năm, số vụ vi phạm kỷ luật của phạm nhân giảm đi (đợt 1: 58 vụ, đợt 2: 44 vụ). Tuy nhiên tính trung bình số vụ vi phạm của phạm nhân mỗi tháng của thời điểm kiểm sát cuối năm lại tăng hơn so với đợt kiểm sát đầu năm 2020 (58 vụ/7 tháng đầu năm tương đương 8,28 vụ/tháng so với 44 vụ/5 tháng cuối năm tương đương 8,8 vụ/tháng). Đặc biệt chú ý số vụ vi phạm liên quan đến hành vi đánh nhau tăng mạnh và xảy ra chủ yếu ngoài hiện trường lao động (đợt 1: 19 vụ; đợt 2: 29 vụ). Theo đó tính chất, mức độ của hành vi vi phạm kỷ luật có chiều hướng phức tạp hơn, phạm nhân vi phạm kỷ luật sử dụng dụng cụ lao động để thực hiện hành vi vi phạm. Để khắc phục những vi phạm, tồn tại nêu trên, VKSND tỉnh yêu cầu Trại giam Vĩnh Quang tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với phạm nhân, hạn chế đến mức thấp nhất số phạm nhân vi phạm kỷ luật.

Đồng chí Đặng Thanh Nhàn – Phó Viện trưởng kết luận tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, VKSND tỉnh cũng ghi nhận các khó khăn, vướng mắc của Trại giam trong việc quản lý, giáo dục đối với phạm nhân có Quốc tịch nước ngoài như: không có cán bộ phiên dịch bảo đảm cho công tác quản lý giáo dục phạm nhân; cơ sở vật chất xuống cấp, gây khó khăn cho việc phân loại, quản lý giam giữ và thực hiện hướng nghiệp, dạy nghề đối với phạm nhân. VKSND tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công an có giải pháp khắc phục.

Tại buổi kết luận, Ban giám thị Trại giam Vĩnh Quang phát biểu ý kiến, tiếp thu và khắc phục những vấn đề còn tồn tại mà Đoàn kiểm sát đã kiến nghị và triển khai rút kinh nghiệm chung với toàn Trại làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra tồn tại, vi phạm trên.

Tác giả: Trần Chung Kiên - Nguồn: - Số lần được xem: 88


Liên kết website