Hướng dẫn mới về thực hiện chính sách đối với lao động hợp đồng theo Nghị định 68 trong ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày đăng: 17/12/2020  - Lượt xem: 73

Ngày 10/12/2020, VKSND tối cao đã ban hành Công văn số 5582/VKSTC-V15 hướng dẫn thực hiện chế độ đối với hợp đồng lao động theo Nghị định 68, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý trong công văn hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao:

Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động mới làm công việc quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP, khoản 1 Điều 3 Nghị định 161 kể từ ngày 01/01/2021 thì mức lương thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (hiện nay là Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ. Theo Bảng phụ lục ban hành kèm Nghị định 90, Vĩnh Phúc có Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bình Xuyên, Yên Lạc thuộc vùng 2 có mức lương tối thiểu là 3.920.000 đồng/tháng; các huyện Vĩnh Tường, Tam Dương, Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô thuộc vùng 3 có mức lương tối thiểu là 3.430.000 đồng/tháng).

Đối với cá nhân đang thực hiện hợp đồng lao động 68 áp dụng bảng lương theo Nghị định 204 thì chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động mới theo Nghị định 161. Căn cứ để xác định mức lương trong hợp đồng mới bằng tổng thu nhập hiện hưởng gồm hệ số lương hiện hưởng cộng với phụ cấp công vụ, được quy đổi ra số tiền. Nếu mức lương trong hợp đồng mới thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì được điều chỉnh lên bằng mức lương tối thiểu vùng; nếu mức lương trong hợp đồng mới cao hơn mức lương tối thiểu vùng thì bằng tổng thu nhập hiện hưởng của người lao động. Tuy nhiên, để bảo đảm tính công bằng giữa người mới vào làm việc với những người đã có thời gian làm việc khi ký lại hợp đồng lao động, có thể xem xét áp dụng 3 mức lương dự kiến như sau:

Mức 1: Thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng. Áp dụng đối với các trường hợp ký hợp đồng lao động mới từ ngày 01/01/2021.

Mức 2 (bằng) mức lương tối thiểu vùng (cộng) 600.000 đồng. Áp dụng đối với Ngạch nhân viên lái xe có thời gian làm việc đủ 4 năm trở lên; Nhân viên bảo vệ, Nhân viên kỹ thuật có thời gian làm việc đủ 6 năm trở lên; Nhân viên phục vụ có thời gian làm việc đủ 10 năm trở lên khi ký lại hợp đồng lao động mà tổng thu nhập hiện hưởng của người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Mức 3 (bằng) mức lương tối thiểu vùng (cộng) 1.000.000 đồng. Áp dụng đối với Ngạch nhân viên lái xe có thời gian làm việc đủ 8 năm trở lên; Nhân viên bảo vệ, Nhân viên kỹ thuật có thời gian làm việc đủ 10 năm trở lên; Nhân viên phục vụ có thời gian làm việc đủ 15 năm trở lên khi ký lại hợp đồng lao động mà tổng thu nhập hiện hưởng của người lao động thấp hơn mức 2.

Khi ký hợp đồng lao động mới thì không quy định về thời gian nâng lương và mức tăng, chỉ điều chỉnh tỷ lệ % tiền lương tăng thêm đối với hợp đồng lao động khi Chính phủ ban hành Nghị định về mức lương tối thiểu vùng để làm căn cứ điều chỉnh.

Khuyến khích VKSND địa phương, đơn vị khi ký lại hợp đồng lao động và ký mới hợp đồng lao động có thể ký với mức lương cao hơn mức lương tối thiểu vùng.

Tác giả: Trịnh Duy Tám VKSND tỉnh Vĩnh Phúc - Nguồn: - Số lần được xem: 73


Liên kết website