Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2021 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Ngày đăng: 14/01/2021  - Lượt xem: 96

Sáng ngày 13/01/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2021 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao; đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 1; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các cơ quan trong Khối thi đua Nội chính; lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị trực thuộc, Kiểm sát viên trung cấp và các đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2021.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2020 VKSND hai cấp đã tích cực, chủ động thực hiện nhiều biện pháp công tác, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, hoàn thành 100% chỉ tiêu, trong đó vượt 43 chỉ tiêu. Qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát hai cấp đã phát hiện nhiều vi phạm, thiếu sót của các cơ quan, tổ chức, ban hành 80 kháng nghị, 225 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, góp phần hạn chế tồn tại, vi phạm của các cơ quan tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan. Kết quả công tác của VKSND tỉnh đã góp phần kiềm chế tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang và Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã đạt được trong năm 2020, đề nghị ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc tiếp tục quán triệt, thực hiện  nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Quốc hội về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, vai trò nêu gương của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên…

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã vinh dự được Chính Phủ tặng cờ thi đua; 03 tập thể được tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối của VKSND tối cao; 01 cá nhân được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 02 tập thể, 09 cá nhân được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen; 2 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân, 25 cá nhân được công nhận và tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Tất Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT- VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác kiểm sát năm 2021; Chỉ thị số 04/CT-TU ngày 4/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nhiệm vụ công tác của ngành Kiểm sát năm 2021; thực hiện nghiêm túc Luật Tổ chức VKSND năm 2014, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; Chỉ thị số 05 ngày 31/3/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân và Kế hoạch công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các mặt công tác. Thực hiện điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, Kiểm sát viên; gắn công tác luân chuyển cán bộ với công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ theo hướng chuẩn hoá, trẻ hoá để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, trật tự kỷ cương, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về bảo vệ bí mật công tác, bí mật hồ sơ, tài liệu…an toàn cơ quan, đơn vị./.

Tác giả: - Nguồn: Thu Hiền- VPTH, VKSND tỉnh - Số lần được xem: 96


Liên kết website