Công tác kiểm sát bảo đảm quyền bầu cử và phòng chống dịch bệnh Covid-9 tại cơ sở giam giữ

Ngày đăng: 19/05/2021  - Lượt xem: 59

Để đảm bảo đầy đủ về quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, bên cạnh công tác kiểm sát chế độ quản lý giam giữ và phòng chống dịch bệnh Covid -19 trong cơ sở giam giữ, VKSND huyện Lập Thạch đã chú trọng công tác kiểm sát bảo đảm quyền bầu cử đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định.

Qua công tác kiểm sát, Viện KSND huyện Lập Thạch đã yêu cầu Nhà tạm giữ Công an huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, UBND thị trấn Lập Thạch lập danh sách cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật; niêm yết danh sách cử tri, bổ sung, xóa tên khỏi danh sách cử tri; phát, thu hồi thẻ cử tri và tổ chức hòm phiếu phụ cho người bị tạm giam, tạm giữ được bỏ phiếu tại buồng tạm giữ, tạm giam. Phối hợp với Nhà tạm giữ tổ chức tuyên truyền về bầu cử cho các cử tri là những người bị tạm giữ, tạm giam.

Yêu cầu Nhà tạm giữ xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn trong quản lý giam giữ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn trường hợp lợi dụng việc tổ chức bầu cử để thông cung, vi phạm nội quy cơ sở giam giữ, trốn khỏi nơi giam giữ hay thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác khi tổ chức việc bỏ phiếu.

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch Covid -19 trong thực hiện bầu cử tại nơi tạm giữ, tạm giam cũng được kiểm sát chặt chẽ. Theo đó, Viện kiểm sát huyện yêu cầu Nhà tạm giữ thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế; giám sát chặt chẽ người ra, vào khu vực giam giữ; tất cả người bị tạm giữ, tạm giam trước khi tiếp nhận phải yêu cầu khai báo y tế; trường hợp đối tượng thuộc diện phải cách ly thì trao đổi ngay với các cơ quan tiến hành tố tụng để tiến hành cách ly ngay theo quy định và thông báo cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của địa phương.

Tác giả: Xuân Phú - Viện KSND huyện Lập Thạch - Nguồn: - Số lần được xem: 59


Liên kết website