Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên kiểm sát việc thực hiện quyền bầu cử của người đang bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Bình Xuyên

Ngày đăng: 25/05/2021  - Lượt xem: 71

Chiều ngày 23/5/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên tiến hành kiểm sát việc thực hiện quyền bầu cử đối với người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Bình Xuyên

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015: Người đang bị tạm giữ, tạm giamđược ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giữ,tạm giam.

Để bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Viện KSND huyện Bình Xuyên thường xuyên tiến hành kiểm sát quá trình chuẩn bị việc bầu cử đối với người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện, bảo đảmthực hiện được đầy đủ, đúng quy định Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 như: tuyên truyền để người bị tạm giữ, tạm giam nhận thức đúng, đầy đủ về ý nghĩa của việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc bầu cử; việc lập danh sách cử tri đối với người bị tạm giữ, tạm giam; việc niêm yết tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh để những người bị tạm giữ, tạm giam nghiên cứu và thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong việc bầu cử…

Chiều ngày 23/5/2021, đại điện lãnh đạo Viện, cán bộ, Kiểm sát viên VKSND huyện Bình Xuyên đã tiến hành kiểm sát việc thực hiện quyền bầu cử đối với người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Bình Xuyên. Qua kiểm sát thấy, Nhà tạm giữ Công an huyện Bình Xuyên đãphối hợp, thông báo cho Tổ bầu cử số 1 -Ủy ban nhân dân thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên mang hòm phiếu phụ được niêm phong đến Nhà tạm giữ; tổ chức cho cử tri là người đang bị tạm giữ tạm, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dâncấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ bỏ phiếu số 1 đã phổ biến quy định về bầu cử của người đang bị tạm giữ, tạm giam; phát lá phiếu cho 21cử tri là người đang bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ công an huyện. Sau khi nhận phiếu, các cử tri “đặc biệt” này đã có sự lựa chọn đại biểu và thực hiện quyền bỏ phiếu theo quy định.

Công tác kiểm sát của Viện KSND huyện Bình Xuyên đã góp phần đảm bảo người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện đầy đủ quyền bầu cử; quyền con người, quyền công dân theo đúng quy định của pháp luật; góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cửđại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tác giả: Văn Lợi- Viện KSND huyện Bình Xuyên - Nguồn: - Số lần được xem: 71


Liên kết website