Viện kiểm sát nhân dân huyện Lập Thạch tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng: 25/05/2021  - Lượt xem: 44

Thực hiện công văn số 3672/CV-BCĐ ngày 17/05/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 - UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Công văn số 699/VKS-VP ngày 19/05/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc“về việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”.  Ngày 20/5/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lập Thạch đãthành lập Tổ phòng chống dịch Covid-19, ban hành Kế hoạch về phòng chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo sẵn sàng các điều kiện để phục vụ hiệu quả, kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và của ngành Kiểm sát.

Tổ phòng chống dịch Covid-19 của đơn vị gồm 05 đồng chí, do 01 đồng chí Phó Viện trưởng là tổ trưởng, 01 đồng chí Kiểm sát viên là tổ phó và 03 đồng chí tổ viên. Thành viên của Tổ phòng chống Covid-19 có nhiệm vụ tiến hành đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe cho công chức, người lao động trong đơn vịvà kiểm soát chặt chẽ người ngoài cơ quan đến liên hệ công tác.

Theo đó, Tổ phòng chống dịch Viện KSND huyện Lập Thạch yêu cầu công chức, người lao động và khách đến làm việc tuân thủ khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế và các biện pháp bảo đảm phòng chống dịch tại đơn vị, địa phương.

Đơn vị đã xây dựng một số kịch bản để bảo đảm hoạt động bình thường,sẵn sàng ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp./.

Tác giả: Vũ Thanh - Viện kiểm sát nhân dân huyện Lập Thạch - Nguồn: - Số lần được xem: 44

Tin bài cùng chuyên mục


Liên kết website