Tăng cường công tác kiểm sát nhằm bảo đảm quyền bầu cử tại các cơ sở giam, giữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 24/05/2021  - Lượt xem: 51

Để cho việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các cơ sở giam, giữ trên địa bàn tỉnh, ngày 23/5/2021, Phòng 8 – VKSND tỉnh và 09 VKSND cấp huyện đã đồng loạt tiến hành kiểm sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 09 cơ sở giam giữ và Trại tạm giam Công an tỉnh.

Trước ngày bầu cử, lãnh đạo Công an 09 huyện, thành phố và Trại tạm giam Công an tỉnh đã thành lập Tổ bầu cử, chốt danh sách cử tri được quyền tham gia bầu cử, tính đến 24h00 ngày 22/5/2021, tổng số cử tri tại các cơ sở giam giữ trong tỉnh là 425 người, trong đó cấp huyện 107 người (07 người bị tạm giữ, 100 người bị tạm giam), Trại tạm giam Công an tỉnh 318 người (02 người bị tạm giữ, 316 người bị tạm giam) gửi danh sách về Công an tỉnh Vĩnh Phúc; chuẩn bị đầy đủ Hòm phiếu, địa điểm bỏ phiếu ngay trong Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chuẩn bị con người và phương tiện làm việc, cấp phát khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, bàn cấp phát phiếu bầu cử, bàn kiểm tra người đã tham gia bầu cử đúng quy định.

Tại buổi bầu cử, lãnh đạo Công an cấp huyện, Viện KSND cấp huyện, Trại tạm giam Công an tỉnh, Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh và đại diện VKSND tỉnh đã tổ chức cho 425 người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình, trước khi bỏ phiếu được đọc kỹ danh sách các đại biểu ứng cử, tiểu sử của từng người tham gia ứng cử, qua đó lựa chọn những người có đủ năng lực, phẩm chất để bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Theo quy định tại khoản 5 Điều 29 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc).

Công tác bầu cử tại các cơ sở giam giữ diễn ra nhanh gọn, đúng quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Người bị tạm giữ, tạm giam vui mừng, phấn khởi, tham gia bỏ phiếu đầy đủ, không có trường hợp nào khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử. Tổng số phiều bầu cử phát ra là 425 phiếu số phiếu thu về 425 phiếu, đạt 100%, không có trường hợp nào không tham gia bầu cử, chống đối gây khó khăn trong khi bầu cử. Sau khi kết thúc bầu cử lãnh đạo các đơn vị và Trại tạm giam, đại diện Công an tỉnh đã tiến hành niêm phong Hòm phiếu chuyển về Công an tỉnh theo đúng quy định.

Tác giả: Lê Xuân Thắng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc - Nguồn: - Số lần được xem: 51


Liên kết website