Kết luận kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Bình Xuyên

Ngày đăng: 16/07/2021  - Lượt xem: 18

Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố kết luận trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động từ pháp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Bình Xuyên.

Theo kết luận, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên đã tiếp nhận, thụ lý và phân công điều tra viên xác minh giải quyết;điều tra viên được phân công xác minh giải quyết đã xây dựng kế hoạch, báo cáo kết quả xác minh, đề xuất Thủ trưởng Cơ quan điều tra giải quyết khiếu nại và thiết lập hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm có căn cứ, đúng pháp luật. Nhưng bên cạnh đó cũng còn còn một số vi phạm, tồn tại như:vi phạm về hình thức; gửi thông báo về việc thụ lý và quyết định giải quyết khiếu nại cho Viện kiểm sát chưa đúng thời hạn; chưa thực hiện việc báo cáo hoặc thông báo kết quả giải quyết khiếu nại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển đơn đến; không xác minh để xem xét phân loại, thụ lý, giải quyết nội dung khiếu nại, tố cáo bổ sung,...theo quy định tại Thông tư số 02 ngày 05/9/2018 của VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ban hành kết luận và kiến nghị yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên khắc phục những vi phạm nêu trên.

Tác giả: Hoàng Tuấn Ninh – Phòng Thanh tra Khiếu tố VKS tỉnh - Nguồn: - Số lần được xem: 18


Liên kết website